All About Chemistry

<<مدرسه ی علامه ی امینی>>

استالاكتیت و استالاگمیت چیست؟

«استالاكتیت» ها رسوباتی آهكی اند كه مانند قندیل،‌از سقف غارها آویزان می شوند. «استالاگمیت» ها نیز رسوباتی آهكی اند كه به صورت ستون هایی مخروطی شكل، در كف غارها تشكیل می شوند.

          اكثر غارها در صخره های گچی و آهكی به وجود می آیند؛ چرا كه آب می تواند این سنگ ها را در خود حل كند. آب آهك داری كه قطره قطره از سقف این غارها چكه می كند، تبخیر می شود و رسوبات آهكی افزوده می شود و به تدریج این رسوبات به شكل قندیل، از سقف غار آویزان می شوند و استالاكتیت به وجود می آید.

          استالاگمیت ها نیز به همین ترتیب تشكیل می شوند؛ با این تفاوت كه آن ها از به جا ماندن رسوبات آهكی آبی كه بر كف غار چكه می كند، به وجود می آیند.

          گاهی اوقات، استالاگمیت ها به اندازه ای بلند می شوند كه به استالاكمیت ها می رسند و ستونی در داخل غار به وجود می آورند. در بعضی از غارها نیز استالاكمیت ها آن قدر بزرگ می شوند كه دهانه غار را سد می كنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 22:16  توسط نیما  |